Thursday, August 27, 2009

I don't feel love. I feel hate.

I don't feel comfort. I feel pain.

I don't feel hugs. I feel stabs.

I don't feel cushions. I feel glass.

I don't feel happiness. I feel anger.

I don't feel butterflies. I feel sick.

I don't feel warm. I feel cold.

I don't feel soft. I feel coarse.

I don't feel fun. I feel bored.

I don't feel together. I feel torn.

I don't feel love. I feel hate.

0 comments: